Publicitat

Contacto

Associació Barcelonesa de Laringectomitzats
C./ Bailén, 148, Baixos 2ª
08037- BARCELONA

Telf: 93 457 90 03

E-mail: abl@asbala.orgNuevo local de la asociación